มีเลนท์แว่นดำ หรือกรองแสงมั้ยครับ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Peerawat Peerawat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

มีเลนท์แว่นดำ หรือกรองแสงมั้ยครับ

พอดี สายตายังดีพอตัว แต่อยากใส่กันแดดมากกว่าครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
taalook taalook
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: มีเลนท์แว่นดำ หรือกรองแสงมั้ยครับ

This post was updated on .
ได้ครับ ดูจากตารางนี้เลย http://www.taalook.com/lens-color.html
เลื่อนมาข้างล่างตรงหมวด sunglass  จะมีความเข้มหลายระดับ 20f-70f


แว่นตากันแดดทั่วไปจะเป็นใช้เลนส์สี sunglass black
แต่ถ้าชอบแบบเรย์แบนจะเป็นสี sunglass green

เลนส์ที่ใช้ย้อมกันแดดควรเลือกที่กัน UV ได้นะครับ
ส่วนกรอบ จะสั่งของทางร้าน หรือส่งกรอบของคุณมาให้ทางร้านตัดเลนส์ใส่ ก็ได้ครับ


เลนส์กรองแสง คือเลนส์ที่เคลือบมัลติโค้ท ทั้ง HARD-MC , HARD-HV , HARD-VP
เหมาะสำหรับใช้ขับรถ เพราะ ภาพที่เห็นจะไม่เป็นแสงฟุ้งกระจาย
ดูได้จากตารางราคา http://www.taalook.com/lens.html