สั่งแต่เลนส์แล้วส่งกรอบไปให้ตัดได้หรือไม่

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
begiiner begiiner
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

สั่งแต่เลนส์แล้วส่งกรอบไปให้ตัดได้หรือไม่

ถ้ามีกรอบแว่นอยู่แล้วจะส่งกรอบแว่นไปให้ตัดเลนสได้หรือไม่ ถ้าได้ขอรายละเอียดด้วยครับ :)
taalook taalook
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: สั่งแต่เลนส์แล้วส่งกรอบไปให้ตัดได้หรือไม่

ได้ครับ ส่งกรอบมาให้ที่

บุญเอนก เจริญรุ่งรัตน์
148/77  ซอย ราชาคาเฟ่  ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา  57160

ส่วนการสั่งเลนส์  ต้องระบุ ยี่ห้อ ซีรี่เลนส์ ค่าสายตา แล้วชำระเงินก่อนนะครับ