แว่นกันแดดจำเป็นต้องตัดตามสายตาของเราหรือเปล่าครับ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
kom11 kom11
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

แว่นกันแดดจำเป็นต้องตัดตามสายตาของเราหรือเปล่าครับ

พอดีผมใส่แว่นแบบ มัลติโ้ค้ด และเป็น ออโต้เลนต์อยู่แล้วคือปรับแสงเมื่อออกแดด แต่เวลาขับรถผมมักไม่ค่อยชอบใส่แว่นที่มีอยู่เพราะมุมมองบ้างจุดมันจะเหมือนมองไม่ถนัด ผมสายตาสั้นไม่มาก และเอียงอีกนิดหน่อยแต่แพ้แสงมาก และที่สำคัญถ้าใส่แว่นที่มีอยู่ในรถ มันไม่ยอมปรับแสงให้ ทำให้เวลาขับรถมักจะแสบตาเวลาโดนแดดจัดๆ อยากทราบว่าควรแก้ไขอย่างไรครับ ผมควรใช้แค่แว่นกันแดดปกติ หรือต้องสั่งเลนส์ตัดตามสายตาของเราหรือเปล่าครับ
taalook taalook
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: แว่นกันแดดจำเป็นต้องตัดตามสายตาของเราหรือเปล่าครับ

This post was updated on .
ถ้าเลือกได้ ใช้เลนส์กันแดดตามค่าสายตา ดีกว่าครับ

ทำให้การมองเห็นรอบๆตัวชัดเจนขึ้น  เพราะลำพังเลนส์กันแดดปกก็ทำให้ทัศนวิสัยมืดลงอยู่แล้ว

แว่นกันแดดที่ไม่มีค่าสายตาก็จะช่วยแค่ถนอมดวงตา กันยูวี และป้องกันอาการแพ้แสง แสบตา