ขอตัวอย่างภาพเลนส์ย้อมสีได้ไหมครับ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Marioac Marioac
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ขอตัวอย่างภาพเลนส์ย้อมสีได้ไหมครับ

มีตัวอย่างเลนส์ย้อมสีไหมครับ  ถ้าได้เป็นเลนส์สายตาที่ย้อมสีด้วยจะดีมากๆเลยครับ
taalook taalook
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ขอตัวอย่างภาพเลนส์ย้อมสีได้ไหมครับ

This post was updated on .