ช่วยแนะนำกรอบแว่นด้วยครับ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
freshtoo freshtoo
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ช่วยแนะนำกรอบแว่นด้วยครับ

เป็นคนหน้ากว้างน่ะครับ  ช่วยแนะนำกรอบแว่นตาที่กว้างๆหน่อยครับ  ขอบคุณครับ
taalook taalook
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ช่วยแนะนำกรอบแว่นด้วยครับ

OL2  OL3            http://www.taalook.com/frame_oakley.html
JG1  JG2             http://www.taalook.com/frame_jaguar.html
TF1  size 55         http://www.taalook.com/frame_transformer.html
PB3  size 54         http://www.taalook.com/frame_playboy.html
OGA size 55         http://www.taalook.com/frame_oga.html

ไซส์ใหญ่ๆจะมีประมาณนี้ครับ