ความกว้างของกรอบ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
P P
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ความกว้างของกรอบ

ถ้าเป็นคนหน้ากว้าง หน้าใหญ่ ควรเลือกกรอบที่มีเลข 2 ตัวหน้ามากๆ ใช่ไหมครับ
สนใจมากเลยครับ แต่เห็นในเวบไม่รู้ขนาดจริง กลัวสั่งซื้อไปแล้วจะเอามาใส่ไม่ได้ หรือไม่เข้ากับหน้าครับ
taalook taalook
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ความกว้างของกรอบ

ใช่ครับ ส่วนมากแว่นที่ขนาดเลนส์กว้าง จะเหมาะสำหรับกับคนหน้าใหญ่
ลองเปรียบเทียบกับแว่นตาที่ใช้อยู่ก็ได้ครับ

หรือถ้าอยากทราบขนาดความกว้างโดยรวมจากซ้ายไปขวาของรุ่นไหน ผมก็วัดให้ได้ครับ