ถามต่อครับ : อยากทราบราคากรอบ Lee Cooper ตัวหน้าเวป ว่าราคาเท่าไหร่ครับ + เลนส์ Photochromics รุ่น SL155S2G-H ค่าสายตาสั้น -200 (ค่าสายตาแว่นเก่าที่ใช้อยู่ตอนนี้สั้น -175 ใช้มาเกือบ 2 ปี เวลามองจะรู้สึกเบลอๆ เลยอยากเพิ่มเป็น -200)

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
นายต้า นายต้า
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ถามต่อครับ : อยากทราบราคากรอบ Lee Cooper ตัวหน้าเวป ว่าราคาเท่าไหร่ครับ + เลนส์ Photochromics รุ่น SL155S2G-H ค่าสายตาสั้น -200 (ค่าสายตาแว่นเก่าที่ใช้อยู่ตอนนี้สั้น -175 ใช้มาเกือบ 2 ปี เวลามองจะรู้สึกเบลอๆ เลยอยากเพิ่มเป็น -200)

This post was updated on .
taalook taalook
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: อยากทราบราคากรอบ Lee Cooper ตัวหน้าเวป ว่าราคาเท่าไหร่ครับ


   รหัส LC1    size 54-17-138    ราคา 1350฿ ครับ
taalook taalook
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: อยากทราบราคากรอบ Lee Cooper ตัวหน้าเวป ว่าราคาเท่าไหร่ครับ

This post was updated on .
ค่าสายตาของคุณยังอยู่ในเรตเลนส์สต๊อก
ราคาเลนส์ สเตลลิฟายโฟโต้1.55   2500 บาท  ครับ