สอบถามเรื่อง Size ของแว่น

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
ข้าวหอม ข้าวหอม
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

สอบถามเรื่อง Size ของแว่น

อยากทราบว่า Size ที่ระบุอยู่ตามแว่น ที่อยู่ในหน้าเวป หมายถึงอะไรบ้างค่ะ  
พอดีจะสั่งซื้อแต่ไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้หรือเปล่าค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
taalook taalook
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: สอบถามเรื่อง Size ของแว่น


วิธีการวัดขนาดกรอบแว่นตาครับ  http://www.taalook.com/frame_size.html